Conditions générales de location
 
 

English

român

TERMENI SI CONDITII

Prin incredintarea acestui vehicul catre dumneavoastra, InterRent face un angajament fata de dumneavoastra si dumneavoastra fata de ei, cu privire la termenii şi condiţiile contractuale de închiriere stabilite în continuare.

1. DEFINITII SI PRINCIPII GENERALE

Contractul de închiriere se face pe o bază cu caracter personal şi nu poate fi transferat.
"Dumneavoastra", "clientul" înseamnă soferul/platitorul/utilizatorul menţionat în contractul de închiriere şi a celui care il semneaza.
"Noi", "companie" înseamnă InterRent.
"Vehicul" înseamnă un autoturism sau vehicul utilitar care va permite deplasarea pe perioada de timp convenita în cadrul contractului de închiriere.
"Distrugere" înseamnă orice deteriorare a vehiculului, inclusiv daune ale geamurilor, oglinzilor sau farurilor.
"Furtul" vehiculului include vandalizarea partilor componente ale autoturismului in tentativa de furt.
"Călătoria în străinătate" este permisă în anumite ţări.
Condiţiile şi costurile sunt disponibile pentru dumneavoastra la biroul Europcar de unde preluati autoturismul. Puteți călători în străinătate cu o autorizație scrisă de la InterRent România, solicitată cu cel puțin două zile lucratoare inainte de data la care vă doriți să treceti granița română.

2. PRE-CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

Va sunt solicitate toate informatiile esentiale pentru intocmirea contractului de inchiriere (identitatea dumneavoastra, adresa de domiciului, datele permisului de conducere si modalitatea de plata). Orice conducător auto trebuie să fi dobandit cu cel puţin 12 luni inainte de data inchirierii un permis de conducere valabil, corespunzător categoriei vehiculului închiriat. El sau ea trebuie să fie, de asemenea, în vârstă de peste 21 de ani(vârsta necesară poate fi mai mare pentru anumite categorii de vehicule). La începutul închirierii, vi se va cere plata sumei inscrisa in contractul de închiriere , plus depozitul corespunzător categoriei vehiculului închiriat.

3. VEHICULUL

3.1 Starea vehicului
Documentul ce descrie starea vehiculului se anexează la contract. Inainte de parasirea locatiei InterRent, trebuie sa fiti de acord cu toate daunele semnalate in acest document sau sa aduceti completari in cazul neconcordantelor. In caz contrar, se considera ca ati primit un vehicul in conformitate cu documentul emis. Din păcate, nu putem lua în considerare cererile pentru daune ce nu au fost raportate la momentul plecării.Trebuie să returnati vehiculul în starea in care l-aţi primit. Toate costurile de reparare, rezultate dintr-o dauna efectuata de catre dumneavoastra sau lipsa unei terţe persoane care a provocat dauna, va supraincarca costul de închiriere, sub rezerva dispoziţiilor din "Termenii de garanţie opţională".

3.2 Utilizarea vehicului
Niciodată vehiculul nu trebuie condus în altă parte decât pe teritoriul tarii in care s-a facut inchirierea, fără o autorizaţie scrisă din partea InterRent. În conformitate cu legislatia in vigoare, sunteţi responsabil pentru orice contraventie sau infractiune comisa cu vehiculul în perioada de închiriere. Prin urmare, sunteţi informat că datele dvs. pot fi puse la dispozitia autorităţilor de poliţie, la cerere. Va angajati sa utilizati vehiculul intr-un mod prudent si rezonabil, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, stupefiantelor sau medicamentelor halucinogene ce va pot influenta capacitatea de conducere.

ATENTIE: Loviturile pe plafonul autoturismului sau cele sub caroserie nu sunt acoperite de asigurarea standard.

Nu trebuie să utilizati vehiculul inchiriat in urmatoarele situatii:

 • - pentru a fi subinchiriat;
 • pentru transportul de persoane în schimbul unei remuneraţii;
 • pentru a transporta un număr de persoane decât cel indicat pe certificatul de înmatriculare al vehiculului;
 • pentru a participa la raliuri, concursuri sau teste, indiferent de locatie;
 • pentru a da lecţii de conducere;
 • pentru a împinge sau remorca un alt vehicul (cu excepţia vehiculelor echipate cu un cârlig - sarcina maxima 1000 kg);
 • pe drumurile neacceptabile sau care prezintă un risc pentru pneurile sau partile componente aflate sub vehicul;
 • pentru a comite o infracţiune cu intenţie.

Mărfurile şi bagajele transportate în vehicul, inclusiv ambalajul acestora, nu trebuie să deterioreze vehiculul sau sa prezinte risc pentru ocupanţii săi. Când parcati vehiculul, chiar şi pentru o scurtă oprire, va angajati sa închideti usile vehiculului cu cheia şi sa utilizati dispozitivul de alarmă şi / sau furt cu care vehiculul este echipat. Nu trebuie să părăsiti vehiculul lasand cheile în contact.Imposibilitatea de a returna cheile va duce la pierderea garanţiei vehiculului. În caz de dauna, trebuie să transmiteti raportul privind accidentul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea raportului emis de autorităţi, iar in caz de furt în termen de 2 (două) zile lucrătoare trebuiesc depuse cheile si documentele vehicului impreuna cu raportul emis de autoritati. Raportul de accident (declaratia pe proprie raspundere) trebuie completata conform indicatiilor societatii de rent-a-car.

3.3 Intretinerea / probleme mecanice

Pe toata perioada inchirierii trebuie să faceţi verificările obişnuite (nivelul uleiului de motor la fiecare 1000 km parcursi, presiunea in pneuri, etc.). Trebuie sa fiti atent la orice semnal emis de catre luminile de avertizare ce figurează pe tabloul de bord al vehiculului, dacă este cazul, şi să luati toate măsurile de precauţie necesare. În caz de pană mecanică sau de accident, puteti beneficia de Serviciul Asistenta, inclus în preţul de închiriere.Condiţiile de utilizare ale acestui serviciu sunt prezentate în "Ghidul de inchiriere" pus la dispoziţia dumneavoastră în toate sediile Europcar. Vehiculul este oferit spre inchiriere cu cinci anvelope în conformitate cu legislatia traficului. În caz de deteriorare a uneia dintre ele , altfel decât în uzură ordinară sau forță majoră , va angajati sa-l înlocuiti imediat, pe propria cheltuială, cu o anvelopă de aceeași mărime, tip, marca si uzura. În cazul în care a rulat în alt scop, locatarului i se va plăti pentru kilometraj suma aferenta a 500 de kilometri pe zi. Orice intervenţie mecanică, tehnica sau estetica asupra vehiculului este interzisă fără aprobarea prealabilă a Proprietarului.

ATENTIE: Articolul 3-2 enumeră obligațiile minime care trebuiesc respectate în timpul custodiei vehiculului.

4.CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

4.1 Definirea şi calcularea
O zi de inchiriere este calculata ca 24 de ore de la ora plecarii vehiculului. Ore suplimentare: o perioada de 29 minute este acordată în afara orei de închiriere, dupa aceasta, vi se va factura o zi suplimentară. Dacă doriţi să reînnoiţi contractul de inchiriere, atunci ar trebui să urmati pasii:

a) mergeti cu vehiculul la locatia InterRent de unde l-ati preluat;
b) se efectueaza o verificare a vehiculului de catre un agent InterRent;
c) achitati diferentele de costuri pentru noua perioada de inchiriere;
d) semnati un nou contract de inchirere.

EXCEPTII

 • In caz de confiscare a vehiculului de catre autoritati, contractul de inchiriere se inchide automat.
 • In caz de accident, contractul de inchiriere se inchide la momentul depunerii la biroul Europcar a raportului emis de catre autoritati.

4.2 Incheierea duratei de inchiriere
La predarea vehiculului, cheile și documentele vehiculului vor fi predate catre un agent InterRent, la ghiseul companiei. In niciun caz acestea nu vor fi prezentate în parcări altor personae ce pretind a fi agenți InterRent. În cazul în care vehiculul ar fi returnat fără chei /documente, costurile de înlocuire a acestora vor fi suportate de catre dumneavoastra, precum și aducerea vehiculului la sediul companiei.

ATENTIE: Numai posesia vehiculului, a documentelor și cheilor de catre agentul InterRent, pune capăt contractului de închiriere.

De retinut:

 • Dumneavoastra sunteti răspunzător pana la sfarsitul contractului de închiriere.
 • InterRent nu este obligat sau raspunzator in vederea compensarii clientului pentru pierderi sau daune asupra obiectelor personale sau a mărfurilor uitate/lasate în autovehicul inchiriat si returnat.

EXCEPTII

 • In cazul în care vehiculul este confiscat, contractul de închiriere poate fi reziliat ca drepturi, imediat ce societatea este informata de către autoritatea judiciara. Orice utilizare a vehiculului societății este motiv de aceasta din urmă sa rezilieze contractul de drept.
 • În caz de furt , contractul superior se încheie în momentul livrării la compania InterRent a plângerii depusa la autoritățile competente.
 • In caz de accident , contractul se încheie în momentul livrării catre companie, a raportului privind accidental, raport trebuie completat în mod corespunzător de care cel care închiriază și oricare tert.

5. PLATA
Clientul va fi responsabil pentru costul de închiriere. Costul estimat de închiriere și cel al serviciilor se plătește în avans. Acesta include taxa de închiriere calculata în funcție de prețurile în vigoare la data semnării contractului , orice comisioane sau costuri pentru opțiuni acceptate de locatarului , diferitele contribuții referitoare la asigurarea suplimentara, Clientul accepta sa fie încasat, din același cont pentru contravaloarea responsabilitatii / garantiei si a altor Servicii suplimentare achizitionate. La incheierea ciclului de 30 zile de inchirier, o factura se va emite catre client și va fi plătita imediat, chiar dacă închirierea continuă. În cazul în care data scadenței de plată înscrisă pe factura este depășia, clientul va fi răspunzător, după o notificare, pentru dobânzi de întârziere la suma datorată, plus penalitati de 50%. Clientul este de acord în mod expres că neplata unei singure facturi la scadență, indreptateste compania sa solicite returnarea imediată a vehiculelor închiriate în prezent. Clientul va plăti toate facturile pentru contractele de închiriere închise.

5.1 Preturi aplicabile
Prețurile aplicabile închirierii, serviciile suplimentare și renunțările opționale sau asigurarea sunt cele în vigoare la data semnării contractului, precum și pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat (durata, locatie de întoarcere etc.). Orice modificare a acestor informații atrage după sine aplicarea unui nou preț, menționat în broșura de prețuri convenite. Rezervorul de carburant al vehiculului este plin la momentul inchirierii si trebuie restituit la fel.

 • Carburantul nu este inclus in pretul de baza al companiei. Clientul trebuie să returneze autovehiculul inchiriat cu aceeași cantitate de combustibil. Lipsa carburantului la momentul returului se tarifeaza cu valoarea de 1,70 Euro / litru + 20 Euro + TVA, taxa de realimentare. Valoarea carburantului lipsă va fi înscrisă pe Contractul de Inchiriere închis.

ATENTIE: Clientul este responsabil pentru intreaga utilizare a autoturismului pe perioada de inchiriere. Defectiunile cauzate de alimentarea cu carburant necorespunzător va fi taxata cu suma minima 400 Euro + TVA din valoarea responsabilitatii.

 • Clientul plătește spălarea vehiculelor extrem de murdare (pe interior sau pe exterior ), în valoare de 50,00 Euro + TVA.
 • Clientul plateste suplimentar pentru scaunul de copil, o valoare de 6,00 Euro + TVA pe zi , maxim 60,00 Euro + TVA pe inchiriere. Deteriorarea scaunului de copii va fi taxata cu valoarea de 100 Euro+TVA. Curățarea scaunului pentru copii foarte murdar va fi taxata cu 10,00 Euro + TVA .
 • Clientul plătește pentru lanturile de zapada o suma de 2,00 Euro + TVA pe zi și de 60 Euro + TVA pe toata durata de inchiriere. Înlocuirea lanțurilor de zapada deteriorate va fi taxata cu 50,00 Euro + TVA.
 • Clientul va plati valoarea totală a daunelor care nu sunt acoperite de catre Compania de Asigurări, pe următoarele părți componente ale vehiculului: jante, capace jante, elemente de interior si Radio-CD-ul.
 • Pentru distrugerea / deteriorarea cauciucurilor, clientul va fi taxat 200,00 Euro + TVA pe bucata.
 • In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor vehicului sau a cheii acestuia, clientul este taxat cu o suma de pana la 400 Euro+TVA / bucata.
 • Clientul va achita suma de 100,00 Euro + TVA pentru pierderea/deteriorarea uneia dintre placutele cu numarul de inmatriculare a vehiculului.
 • Pentru returul autoturismului inchiriat in afara Romaniei sau la o alta locatie decat aceea de unde a fost preluat se taxeaza suplimentar serviciul de relocare.

5.2 Depozitul / Responsabilitatea

Valoarea depozitului depinde de grupa vehiculului închiriat și de asigurarile suplimentare achizitionate. Clientul este de acord în mod explicit cu suma minimă de responsabilitate in valoare de 1000,00 Euro care trebuie să fie luata din contul cardului. Clientul este de acord în mod explicit să plătească toate costurile inchirierii. Depozitul este destinat să acopere prejudiciul deteriorarii sau furtului vehiculului, suma fiind specificata în Contractul de Inchiriere, la momentul inchirierii. Valoarea integrala a responsabilitatii va fi remisa catre InterRent in cazul unei daune sau a furtului autovehiclului inchiriat, daca acestea au fost cauzate explicit din vina clientului. Dacă nu există nici un prejudiciu și/sau furt, valoarea integrala a responsabilitatii se rambursează la sfârșitul închirierii, sub rezerva perioadei de transfer bancar de 21 de zile.

5.3 Conversia platii
Clientul care nu poseda un card de credit in EURO, poate plati in EURO sau RON. În cazul în care, dintr-un anumit motiv, conversia nu poate fi procesată, tranzacția va fi efectuata în RON.

6. RASPUNDEREA IN CAZ DE AVARIE SAU FURT A VEHICULULUI

Sunteti responsabil pentru vehiculul aflat in custodia dumneavoastra. În consecință, în caz de furt al vehiculului sau deteriorare a acestuia din vina dumneavoastra, sau în absența oricărei răspunderi a unei terțe părți, sunteti responsabil pentru prejudiciul cauzat (costul de reparații, valoarea de piață a vehiculului, costurile de imobilizare, costurile administrative, etc.). La sfârșitul închirierii, în caz de deteriorare sau furt,veti fi taxat cu valoarea responsabilitatii. În cazul în care valoarea prejudiciului adus companiei depășește această sumă, veți fi facturat pentru diferența. În cazul în care prejudiciul este atenuat (vehicul recuperat în termen de 60 zile, tragerea la raspundere a unei terte parti, etc.), clientului i se rambursează valoarea responsabilitatii minus costurile administrative. Valoarea responsabilitatii se diminueaza dacă ați optat pentru "asigurari cu răspundere limitată" specificate la articolul 7. Conform asigurarilor de baza incluse in tarif, clientul este responsabil pentru:

 • Daune provocate autovehiclului inchiriat in accidente rutiere – in astfel de cazuri, clientul trebuie sa achite intreaga valoare a reparatiei daca nu se poate utiliza asigurarea unei terte parti implicate
 • Alte daune provocate autovehiclului inchiriat (lovituri in parcare) - in astfel de cazuri, clientul trebuie sa achite intreaga valoare a reparatiei daca nu se poate utiliza asigurarea unei terte parti implicate
 • Furtul total sau partial al autovehiclului inchiriat - in astfel de cazuri, clientul trebuie sa achite intreaga valoare a autovehicului sau a componentelor furate

7. ASIGURARI SUPLIMENTARE IN CAZ DE AVARIE SAU FURT

7.1 Dauna și / sau furtul
În scopul reducerii responsabilitatii dumneavoastră va sugeram contractarea de asigurari suplimentare.

a) Asigurare de daune (CDW sau RCA) - Acoperire pentru daune accidentale si coliziuni ale vehiculului închiriat .

 • Va puteți acoperi răspunderea pentru / alte daune accidentale sau coliziuni prin contractarea și achiziționarea CDW (RCA)
 • Va puteti acoperi răspunderea pentru toate daunele cauzate de incapacitatea de a utiliza autovehiculul inchiriat prin contractarea și achiziționarea CDW (RCA)
 • Sunteți răspunzători pentru raportarea tuturor daunelor suferite de vehiculul închiriat către autoritățile de poliție competente la locul accidentului, semnand raportul oficial de poliție și completand Raportul de Accident în locatia InterRent de unde a fost preluat autovehiculul
 • În cazul deteriorării accidentale a vehiculului închiriat, neraportarea corecta la autoritățile de poliție, va obliga la plata valoarii integrale a prejudiciului, indiferent de cumpararea CDW (RCA), in cazul in care nu se respecta declararea accidentului in conformitate cu conditiile contractului.
 • Trebuie să furnizati acest raport scris cu privire la accident, cat si raportul emis de catre Politie, indiferent de achizitionarea CDW (RCA), in conformitate cu conditiile contractului.

b) Asigurare in caz de furt (THW) - Acoperire pentru furtul total sau partial al autovehicului.

 • Va puteti acoperi răspunderea în caz de furt total sau partial prin contractarea și achiziționarea THW.
 • Sunteți răspunzători pentru raportarea imediată de furt total sau partial al vehiculului închiriat către autoritățile de poliție competente la locul furtului, semnand raportul oficial de poliție și completand Raportul de Furt în locatia InterRent de unde a fost preluat autovehiculul.
 • În cazul în care furtul total sau partial al autovehicului inchiriat nu este raportat corect la autoritățile de poliție, sunteți obligat să plătiti valoarea integrală de piață a autoturismului inchiriat, indiferent daca ati contractat asigurarea THW.
 • Sunteți obligat să intocmiti raport scris privind incidentul in sine, in conformitate cu conditiile contractuale.
 • Veti accepta ca estimarea valorii de piață a vehiculului inchiriat se va face în conformitate cu normele legislative in vigoare..

Chiar daca optati pentru asigurarile suplimentare, in cazul unui incident, veti fi incasat cu suma specificata in Contractul de Inchiriere ca si responsabilitate. În cazul în care valoarea reală a daunelor este mai mica decât această sumă (depozit), va fi încasata valoarea daunei. Clientul acceptă în mod explicit protejarea tuturor intereselor companiei, cat si ale Asiguratorului, în caz de accident de circulație astfel:

 • Sa retina numele și adresele tuturor martorilor la accident
 • Să nu părăsească locul accidentului înainte de asigurarea autovehiculului inchiriat
 • Sa apeleze și sa aștepte autoritățile de poliție, indiferent ca a fost doar avarie, avarii grave sau în cazul in care exista pasageri raniti, chiar dacă este evident că cealaltă parte a fost răspunzătoare pentru accident
 • Să prezinte un raport scris la locatia InterRent, cat si sa semneze raportul intocmit de catre Organele de Politie.

c) Prin contractarea și plata “super” asigurarii Super Collision Damage Waiver ( SCDW ) - va puteti reduce valoarea responsabiliatii deductibile în cazul unei daune/coliziune accidentala, până la suma maximă pentru grupa auto selectata specificata in Contractul de Inchiriere. De asemenea, pentru a reduce responsabilitatea dumneavoastra in cazul unui accident sau furt puteti apela si la un pachet de asigurari suplimentare, cum ar fi:

 • pachetul de prejudiciu şi furt "SLDW"
 • pachetul ”SERENITY PLUS”
 • pachetul ”MAXI PROTECTION COVER”
 • pachetul ”COVERAGE PLUS”

Toate acestea va sunt explicate în "Ghidul de închiriere" care precizează condiţiile de achizitionare, costul acestora si gradul de reducere al responsabilitatii.

7.2 Anularea
Conducătorii auto care nu sunt specificati în contractul de închiriere, nu pot beneficia de asigurari suplimentare. Nerespectarea oricaruia dintre termenii concreți ai contractului, va determina anularea derogarilor. In acest caz, clientul va fi răspunzător pentru costul integral al reparatiei.

8. ASIGURĂRI
Toate vehiculele noastre sunt acoperite de o asigurare tip "Responsabilitate civilă" in conformitate cu legislatia in vigoare. De asemenea, puteti opta pentru o asigurare de viata a soferului.

9. ACORD CU PRIVIRE LA PROBE
O copie a Contractului de Inchiriere va fi salvata intr-un mediu nealterabil. Partile contractuale sunt de acord ca aceasta copie are valabilitatea juridica a unui document original.

10. COMPETENTA
În caz de litigiu, ambele parti sunt de acord să accepte hotararile judecatoresti ale Tribunalului București. În scopul exercitarii dreptului de a accesa, a corecta sau in scopul opunerii divulgarii datelor personale în special altor societăți comerciale, va puteti adresa in scris catre:

AHL Auto Rent
Str. Grigore Mora nr.17
Bucuresti, Romania

publicat pe 11.12.2015

TERMS AND CONDITIONS OF HIRE

By entrusting this vehicle to you, InterRent Romania make a commitment to you and you to them, on the contractual terms and conditions of hire set out below, subject to force majeure as defined in Romanian Law.

Any deviation from these terms shall require prior consent in writing from the company.

1. DEFINITIONS AND GENERAL PRINICIPLES

The hire contract is made on a personal basis and may not be transferred.
You”, “the hirer” means the drivers and payers mentioned in the hire contract and those signing it, who are deemed hirers.
We”, “the company” means InterRent Romania.
The vehicle” means a passenger car or utility vehicle let to you for the durations agreed under the Rental Agreement.
Damage” shall mean any damage or vandalism caused to the vehicle including glass damage, which shall include lenses, mirrors and lights.
Theft” of the vehicle shall include: theft of accessories and attempted theft.
Travelling abroad” Romania is allowed in certain countries, conditions and costs according with Europcar Romania insurance program at the beginning of your rental.
You can travel abroad Romania with a written authorization from InterRent Romania. This authorization must be requested with at least two days, exempt weekends, before you want to pass the Romanian borders.

2. PRE-CONDITIONS FOR HIRE

You are required to give us, with supported evidence, all the essential information to draw up you the Rental Agreement and in particular your identity, address, the category and date of insurance of your driving license and the form of payment for your hire. Any driver must have held for at least 12 months a currently-valid driving license, corresponding to the category of the vehicle hired. He or she shall also be aged over 23. For drivers and additional drivers under 23 years of age an additional young driver charge will be applied. You will be required to make, before the hire, a payment in the amount of the hire bill, plus the deposit.

3. THE VEHICLE

3.1 The vehicle’s conditions
A document describing the vehicle’s condition is attached to your Rental Agreement. You agree to inform the agent, before departing the station, any apparent damage not described. If not, you shall be deemed to have delivered a vehicle complying with the statement. We are unfortunately unable to accept claims relating to apparent damage not reported at the time of departure. You must return the vehicle in the condition in which you received it. Any reconditioning costs by the hirer’s misconduct shall be added to the cost of hire, subject to the terms of the section “Optional contractual waivers”.

3.2 Use of the vehicle
You must never drive the vehicle elsewhere than Romania without a written authorization of InterRent Romania (see definition, Article 1). In accordance with the principal of personal penalties, you are responsible for the offences committed during the term of the hire. Accordingly, you are informed that your references may be notified to the police authorities on demand. You undertake to use the vehicle in a prudent and reasonable fashion and in particular, without being under the influence of alcohol, narcotics or any other substance liable to be detrimental to your driving ability, as laid out in the Highway Code and in accordance with its intended use which, for a passenger vehicle, means mainly the carriage of persons on a gratuitous basis and for a utility vehicle, mainly the carriage of goods.

CAUTION: impacts on the top and bottom body-work are not covered by the damage waiver, subject to proof of force majeure.

In particular, you may not use the rental vehicle:

 • or rehire;
 • for carrying passengers for hire or reward;
 • to carry a number of persons in excess of that mentioned on the vehicles registration certificate;
 • to take part in rallies, contests or trials, wherever
 • located;
 • to give driving lessons;
 • to push or toe another vehicle (except vehicles fitted with toe-hook maximum load 1000 kilo);
 • on a road unfit for motor vehicle, or the surface or condition of which involves risks for the tires or parts under the vehicle;
 • to commit an international offence.

The goods and baggage carried in the vehicle, including their packaging and fastening shall not damage the vehicle or cause unreasonable risks for its occupants. When you park the vehicle, even for a short stop, you undertake to lock the vehicle and to take with you the vehicle documents (Registration Certificate, Insurance etc). You should never leave the car unoccupied with the keys in the ignition. Failure to return the keys shall render the theft waiver void. In the event of damage or theft, it is mandatory to forward to the company as soon as possible the accident report or theft report issued by the authorities, together with the vehicle’s keys and documents. In particular, the damage report shall state the names and addresses of the persons involved and possible witnesses as well as the registration numbers of the vehicles involved.

3.3 Maintenance – Mechanical problems
During your hire and according to the mileage run, you will be required to perform customary inspection (oil level in excess of 1000 kilometers, tire pressure, etc.) in accordance with reasonable and prudent use. The hirer shall remain alert to any signal from the warning lights on the vehicle’s dashboard, shall take any necessary protection, such as an emergency stop and announce the company regarding any issue.

CAUTION:Article 3-2 lists minimum obligations to be observed during your custody of the vehicle.

The vehicle is provided to you with five tires in a condition meeting the traffic-legislation requirements. In the event of damage to one of them otherwise than by ordinary wear and tear, latent defect or force majeure, you undertake to replace it immediately at your own expense with a tire of the same size, type, brand and wear. In the event of the mechanical breakdown or accident, you are provided with an assistant service, included in the price of the hire. If the tachometer has not run for a reason other than technical malfunction, the hirer shall pay for mileage on the basis of 500 kilometers per day.

4. DURATION OF THE HIRE

4.1 Definition and computation
The hire duration shall be determined by indivisible period of 24 hours, starting from the time when the vehicle is made available; you are allowed, however, a 29-minutes tolerance at the end of the hire before a new period of 24 hours is applied. If you wish to keep the vehicle beyond the duration specified in the contract:

 • you are required to visit the InterRent departure agency as a priority
 • and to pay supplementary fee and costs at each
 • close of the Rental Agreement.

4.2 End of the hire

Return of the vehicle

The renter is obligated to return the vehicle at the agreed place during the opening times of InterRent upon expiry of the rental agreement. The hire shall end upon return of vehicle, its keys and documents at the company’s counter, to a InterRent agent. Under no circumstances will you return the keys to persons present in the car parks and claiming to be InterRent agents. In the event that the vehicle was to be returned without its keys, the cost of their replacement will be charged to the rental as well as bringing the vehicle back. The company shall bear no liability for property left in the vehicle at the end of the hire.

CAUTION:Only transfer of possession of the vehicle, documents and keys to the agent during the agency’s opening hours shall put an end to the Rental Agreement.
Reminder:you are liable until the end of the Rental Agreement.
Exceptions: if the vehicle is confiscated or seized, the Rental Agreement may be terminated as of rights as soon as the company is informed by the judiciary authority or hirer.
Any use of the vehicle detrimental to the company shall be cause for the latter to terminate the Rental Agreement as of right. In the event of theft, the Rental Agreement shall end upon delivery to the company of the complaint lodged with the appropriate authorities by the hirer. In the event of accident, the Rental Agreement shall end upon delivery to the company of the accident report duly completed by the hirer and any third party concerned.

5. PAYMENT
Hirers shall be jointly liable for the cost of hire. The estimated cost of hire and services is payable in advance. It includes the hire fee computed according to the prices in force at the time of the contract’s signature, any fees or costs for options accepted by the hirer, the various contributions related to the supplementary insurance or waivers taken out. The client accepts to be charged on the same account the amount of excess charges and other charges in case of damage or theft of the hired vehicle. Beyond 30 days hire, a bill shall be issued, and shall be paid immediately, even if the hire continues. If the due date for payment stated on the bill exceeded, the hirer shall be liable, after notice, for late-payment interest on the amount due, at the legal rate plus 50%. The hirer expressly agrees that failure to make a single payment when due or delinquency shall entail immediate maturely of all outstanding bills, and entitle the company to claim immediate return of vehicles currently hired.

5.1 Applicable prices
The prices applicable to the hire, supplementary services, and optional waivers or insurance shall be those in force at the time of the Rental Agreement signature, and based on the information you have provided (duration, return station, etc.). Any change of such information shall entail application of a substituted price. The vehicle is provided to you with a full tank. You shall return it in the same conditions. If not, you will be charged for the missing fuel. Gasoline is not included in the Basic Rental rate. The customer must return the rented vehicle with the same quantity of fuel and also, pays the missing fuel in the rented vehicle's tank at the check-in at a price of 1.70 Eur/litre + 20 Euro + VAT refuelling service charge. Amount of the missing gasoline is stated on the closed Rental Agreement.

CAUTION:The customer is responsable for the full use during his rental.Mulfunctions caused by refuelling with unproper fuell type will be charged with the amount of minimum 400 Eur + VAT from the deposit.

The costumer pays washing of extremely dirty vehicles (inside or outside) in the amount of 50,00 Euro + VAT per wash. The customer pays additional Child Safety seat in the amount of 6,00 Euro + VAT per day, maximum 60,00 Eur + VAT per rental. Destroyed Child seat will be charged 100,00 Euro + VAT. Cleaning of very dirty Child seat will be charged 10,00 Euro + VAT. The customer pays snow chains in the amount of 2,00 Euro + VAT per day and 60 Eur + VAT per rental. Replacement of damaged snow chains will be charged 50,00 Euro + VAT. The customer will cover full value of the damages which are not covered by Insurance Company, occurred on the following vehicle parts: wheels, wheel covers, undercarriage, rims, interior and radio. For Destroyed/ damaged tyre, the customer will be charged up to 200,00 Euro + VAT per piece. The customer will pay full value of the lost rented vehicle's key and vehicle’s documents up to 400 Eur + VAT per piece. The customer will pay the amount of 100,00 Euro + VAT for the lost rented vehicle's registration plate(s). In case of returning the vehicle outside Romanian borders or a different location, the client will pay an One Way penalty.

5.2 Deposit
The amount of the deposit shall depend on the category of vehicle hired and on the supplementary waivers taken out. The Hirer explicitly agrees with the minimum deposit amount of 1000,00 Euro which has to be taken from credit card. The Hirer explicitly agrees to pay full rental charges at the check-in (end of rental). Its amount is specified on the Rental Agreement at the time of hire. The deposit shall occur to the company in the event of damage caused by the hirer or theft of the vehicle (subject to the contractual waivers specified below), to the extent of the damage suffered. If there is no damage and/or no theft, the deposit actually paid shall be refunded at the end of the hire, subject to the 21-day cashing period for checks.

5.3 Payment conversion
The client that doesn’t have a credit card issued in Euro currency has the choice to pay either in EURO or RON. If for whatever reason the conversion can’t be processed, the transaction will be submitted in RON.

6. LIABILITY IN THE EVENT OF DAMAGE TO THE VEHICLE HIRED OR THEFT

You are responsible for the vehicle in your custody. Accordingly, in the event of the theft of the vehicle or damage to it for which you are responsible, or in the absence of any liability of a Third Party, you shall indemnify the company for the damage actually suffered (cost of repairs, market value of the vehicle, immobilization costs, administrative costs, etc.). Upon the end of the hire, in the event of damage or theft, you shall be charged an amount equivalent to the non-waivable amount. If the amount of damage of the company exceeds that amount, you shall be billed for the difference. If the damage to the company is mitigated (vehicle recovered within 60 days, contributory or complete liability of third party, etc.) the hirer (S) shall be reimbursed to the extent of that mitigation. This liability shall be limited if you have taken out the “limited liability” waivers for damage or theft specified under Article 7. If the damage to the company is mitigated (vehicle recovered within 60 days, contributory or complete liability of third party, etc.) the hirer (S) shall be reimbursed to the extent of that mitigation. This liability shall be limited if you have taken out the “limited liability” waivers for damage or theft specified under Article 7.

Basic rental rate included the following Hirer's liability:

 • Damages on the rented vehicle caused by the collision in the traffic accident - in case of such damages the Hirer shall pay full damage value on the rented vehicle;
 • Other collision damages on the rented vehicle (damages on the parking etc.) – in case of the damages made on the parking or in traffic, You should pay full damage value on the rented vehicle;
 • Rented vehicle’s loss or theft - in case of rented vehicle’s loss or theft, You should pay full value of the rented vehicle.

7. OPTIONAL CONTRACTUAL WAIVERS

7.1 Damage and/or theft waiver

CAUTION: All these waivers apply only in Europe (in 1-Definitions), during the terms of the hire contract and subject to compliance with articles 2, 3-2 and 4-2 of these terms.

In order to reduce your responsibility to the non-reimbursable excess charge amount, you may take out cover for the waiver charge for damage (“CDW” Collision Damage Waiver) mentioned or ticked on the contract and/or theft of the hired vehicle (“TW” Theft Waiver) mentioned or ticked on the contract, in consideration of a flat-rate payment per day of hire. Some of our prices included these waivers.
Insurance terms of the Collision Damage Waiver are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The Lessee will pay full value of all damages and losses caused by accidents on that territory.

a) Collision Damage Waiver (CDW) - Coverage for accidental and other collision damages on the rented vehicle.
You can cover the liability for accidental / other collision damages on rented vehicle by contracting and purchasing the CDW;
You can cover the liability for all damages caused by inability to use the rented vehicle by contracting and purchasing the CDW;
You are liable for reporting all accidental/other collision damages on the rented vehicle to the relevant Police authorities at the place of the accident, providing the official Police report and filling the Accident Report in our Rental station. In case of rented vehicle's accidental damage is not properly reported to the Police authorities, You are liable to pay full value of the damage, regardless of the purchasing the Collision Damage Waiver;
You have to provide written report to Police authorities, regardless of the purchasing the CDW.

b)Theft/Loss Protection Insurance (THW) - Coverage for total loss/theft of the vehicle.
You can cover the liability in case of the loss or theft of the rented vehicle during the rental period by contracting and purchasing the THW;
You are liable for immediate reporting of loss or theft of the rented vehicle to the relevant Police authorities at the place of the theft, providing the official Police report and filling the Accident Report in our Rental station;
In case the rented vehicle's loss or theft is not properly reported to the Police authorities, You are liable to pay the full market value of the rented vehicle, regardless of the purchasing the Theft Protection Insurance;
You are liable to provide written report on the Accident Report, regardless of the purchasing the Theft Protection Insurance;
You’ll accept that the estimation of the rented vehicle's market value will be done according to the rules of our legislation.
Even if you take these options, you will be charged the non-reimbursable excess charge amount for each incident, according to the category of vehicle, specified in the Rental Agreement the time of hire. If the actual amount of damage sudden by the renter out is lower than this amount, you will be charged the lower of the two. If you bear no responsibility whatsoever, and upon refund for the reliable third party, this will be refunded to you in full.
The hirer explicitly accepts to protect all interests of us and our Insurance Company in case of traffic accident in such a way:
To take all accident witnesses' names and addresses;
Not to leave the accident place before securing the rented vehicle from the accident place;
To call and wait for the Police authorities in case of a serious accidental damage or in case of wounded passengers, even if it is obvious that other side was liable for the accident;
To submit a written Accident Report to the closest Europcar's Rental Station.

c)Personal Accident Insurance (PAI)
The Company Insurances cover the driver's and all passengers' disability or death in the rented vehicle caused by the consequences of the traffic accident, by contracting and purchasing Personal Accident Insurance (PAI);
PAI is not applied if the rented vehicle's driver is under the influence of the alcohol or drugs or accident is caused by heavy negligent drive.

d)By contracting and paying Super Collision Damage Waiver (SCDW) – You can reduce the deductible amount in case of an accidental/other collision damage up to the maximum amount for the selected car group stated in the Excess amounts price list, all liabilities have with purchasing basic insurances (CDW&THW), apply when Super insurances are purchased (SCDW, STHW & SLDW).

7.2 INVALIDATION OF WAIVERS

Drivers not specified in the hire contract, from whom the hirer shall remain reliable, are not entitled to the benefit of the collision, damage or theft waivers for the vehicle.
Failure to comply with any of the express terms of Articles 2, 3-2 or 4-2 here of shall cause the contractual waivers taken out to be voided. The hirer or hirers shall then be liable for the full cost of claim in accordance with generally applicable low governing liability.

8. INSURANCE
All our vehicles are covered by a “Third-Party Liability” policy in accordance with legislation in force.
You may also take out optional driver and passenger insurance.

9. AGREEMENT REGARDING EVIDENCE

The contract’s image shall be stored on the fiscally unalterable medium. The parties agree that this image shall have the legal validity of an original document.
10. JURISDICTION

The Courts at the location of the company’s principal office shall have jurisdiction, to the extent permitted by law, over any dispute among tradespeople arising out of this agreement and which cannot be settled amicably.

In order to exercise your right to access or correction, or in order to object to disclosure of your personal data particularly to other commercial companies, you may wright to:

AHL Auto Rent
17, Grigore Mora Street
Bucharest, Romania

Published on 11.12.2015