Condiciones Generales de Alquiler
 
 

Romanian

English

TERMENI  ȘI CONDIȚII GENERALE

Prin încredințarea acestui vehicul către dumneavoastră, InterRent face un angajament față de dumneavoastră și dumneavoastră față de InterRent, cu privire la termenii şi condiţiile contractuale de închiriere stabilite în continuare.

 

1 – DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Contractul de închiriere are caracter personal şi nu poate fi transferat.
"Dumneavoastră", "chiriașul", “clientul” înseamnă șoferul / plătitorul / utilizatorul menţionat în contractul de închiriere şi a celui care îl semnează.
"Noi", "companie" înseamnă InterRent.

"Autovehicul" înseamnă un autoturism sau vehicul utilitar care vă permite deplasarea pe o perioadă de timp convenită în cadrul contractului de închiriere.
"Distrugere" înseamnă orice deteriorare a vehiculului, inclusiv daune ale geamurilor, oglinzilor sau farurilor. "Furtul" autovehiculului include vandalizarea părților componente în tentativa de furt.
"Călătoria în străinătate" este permisă în anumite ţări (România).

Condiţiile şi costurile sunt disponibile pentru dumneavoastră la biroul InterRent de unde preluați autoturismul.

Puteți călători în străinătate cu o autorizație scrisă de la InterRentMoldova, solicitată cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data la care vă doriți să treceti granițaîn România.

2 - PRE-CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

Vă sunt solicitate toate informațiile esențiale pentru întocmirea contractului de închiriere (identitatea dumneavoastră, adresa de domiciliu, datele permisului de conducere și modalitatea de plată).

Orice conducător auto trebuie să fi dobandit cu cel puţin 12 luni înainte de data închirierii un permis de conducere valabil, corespunzător categoriei vehiculului închiriat. El sau ea trebuie să fie, de asemenea, în vârstă de peste 19 ani (pentru anumite categorii de vehicule vârsta minimă necesară poate fi mai mare).

La începutul închirieriivi se va cere o pre-plată în sumă estimată a contractului de închiriere, plus depozitul corespunzător categoriei autovehiculului închiriat.

3 – AUTOVEHICULUL

3-1 Starea autovehicului

Autovehiculul este închiriat în conformitate cu termenii si conditiile Contractului de închiriere tip InterRent. Persoanele care închiriază autovehicule sunt rugate să citească cu atenție Contractul și să confirme acceptarea acestuia, prin semnarea documentului respectiv, la biroul de închiriere InterRent. 

Documentul ce descrie starea autovehiculului se anexează la contractul de închiriere InterRent. Înainte de părăsirea locației InterRent, trebuie să fiți de acord cu toate daunele semnalate în acest document sau să aduceți completări în cazul neconcordanțelor. În caz contrar, se consideră că ați primit un autovehicul în conformitate cu documentul emis/semnat. Din păcate, nu putem lua în considerare cererile pentru daune ce nu au fost raportate la momentul părăsirii parcării / biroului InterRent. Clientul are obligația de a returna autovehiculul în starea în care l-a primit.

Toate costurile de reparații, rezultate dintr-o daună produsă de către dumneavoastră sau lipsa unei terţe persoane care a provocat dauna, va majora costul de închiriere, până la valoarea maximă a responsabilității clientului în caz de accident sau furt.

3-2 Utilizarea autovehicului

Nu este permisă conducerea / relocarea autovehiculului în afara granițelor Republicii Moldova, fără o autorizaţie scrisă din partea InterRent. În conformitate cu legislația în vigoare, sunteţi responsabil pentru orice contravenție sau infracțiune comisă cu autovehiculul în perioada de închiriere.Prin urmare, sunteţi informat că datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziția autorităţilor de poliţie, la cerere. Vă angajați să utilizați autovehiculul într-un mod prudent și rezonabil, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, stupefiantelor, medicamentelor sau substanțelor halucinogene ce vă pot influența capacitatea de conducere.

Utilizarea autovehiculului  închiriat nu este permisă  în următoarele situații:
- pentru a fi sub-închiriat;
- pentru transportul de persoane în schimbul unei remuneraţii;
- pentru a transporta un număr de persoane mai mare decât cel indicat pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- pentru a participa la raliuri, concursuri sau teste, indiferent de locație /scop;
- pentru a da lecţii de conducere;
- pentru a împinge sau remorca un alt vehicul

 - pe drumurile neamenajate sau care prezintă  risc pentru pneuri sau părțile componente aflate sub autovehicul;
- pentru a comite o infracţiune cu intenţie.

Mărfurile şi bagajele transportate în autovehicul, inclusiv ambalajul acestora, nu trebuie să deterioreze autovehiculul sau să prezinte risc pentru ocupanţii săi. Când parcați autovehiculul, chiar şi pentru o scurtă oprire, vă angajați să închideti ușile autovehiculului cu cheia şi să utilizați dispozitivul de alarmă şi / sau furt cu care autovehiculul este echipat.
Nu este permisă părăsirea autovehiculului cu cheile în contact. Imposibilitatea de a returna cheile va atrage penalizări pentru înlocuirea acestora.

În caz de daună, trebuie să transmiteti raportul privind accidentul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea raportului emis de autorităţi, iar în caz de furt în termen de 2 (două) zile lucrătoare trebuie depuse cheile și documentele autovehiculului împreună cu raportul emis de autorități. Raportul de accident (declarația pe proprie răspundere) trebuie completat conform indicațiilor InterRent.

3-3 Întreținerea / probleme mecanice

Pe toată perioada închirierii trebuie să faceţi verificările obişnuite (nivelul uleiului de motor la fiecare 1000 km parcurși, presiunea în pneuri, etc.). Trebuie să fiți atent la orice semnal emis de către luminile de avertizare ce figurează pe tabloul de bord al autovehiculului, dacă este cazul, şi să luați toate măsurile de precauţie necesare.În caz de pană mecanică sau de accident, puteti beneficia de Serviciul Asistență, inclus în preţul de închiriere. Condiţiile de utilizare ale acestui serviciu sunt prezentate în "Ghidul de închiriere" pus la dispoziţia dumneavoastră în toate sediile InterRent. Autovehiculul este oferit spre închiriere cu cinci anvelope în conformitate cu legislația traficului rutier. În caz de deteriorare a uneia dintre ele, altfel decât în uzură normală sau forță majoră, vă angajați să o înlocuiți imediat, pe propria cheltuială, cu o anvelopă de aceeași mărime, tip, marca și uzură.Orice intervenţie mecanică, tehnică sau estetică asupra autovehiculului este interzisă fără aprobarea prealabilă a InterRent.

ATENTIE: Articolul 3-2 enumeră obligațiile minime care trebuie respectate în timpul custodiei autovehiculului.

4 - CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

4-1 Definirea şi calcularea

Durata maximă de valabilitate a unui contract de închiriere este de 30 (treizeci) de zile. Închirierea este permisă pentru perioade de închiriere mai lungi de 30 zile. Pentru fiecare perioadă ce depășeste 30 zile, se va emite un nou contract de închiriere valabil 30 zile, respectându-se termenii și condițiile contractului inițial.La finalul perioadei de închiriere stabilită de comun acord cu InterRent aveți obligația de a returna autovehiculul, altfel riscați o acţiunare în justiţie, civilă şi penală.Perioada minimă taxabilă (o zi de închirire) este calculată ca 24 de ore de la ora plecării autovehiculului.  La returnarea autovehiculului perioada de închiriere se va calcula multiplu de 24 ore, la care se adaugă o perioadă de grație de 29 minute.În cazul în care autovehiculul se returnează cu o întârziere mai mare de 29 minute după ora de preluare din contractul de închiriere,  vi se va încasa o zi suplimentară.

Procedura de reînnoire a contractul de închiriere este următoarea:
a) mergeți cu autovehiculul la cel mai apropiat birou InterRent;
b) agentul InterRent va efectua o verificare a autovehiculului;
c) achitati diferențele de costuri pentru noua perioada de închiriere;
d) semnați un nou contract de închirere, pe care va fi menționată noua perioadă de închiriere

EXCEPȚII

În cazul confiscării autovehiculului de către autorități, contractul de închiriere se încheie automat.

În caz de accident, contractul de închiriere se încheie la momentul depunerii la biroul InterRent a raportului emis de către autorități.

4-2 Încheierea duratei de închiriere

La predarea autovehiculului, cheile și documentele autovehiculului vor fi predate unui agent InterRent, la biroul companiei. În niciun caz acestea nu vor fi prezentate în parcări altor persoane ce pretind a fi agenți InterRent.

În cazul în care autovehiculul este returnat fără chei /documente, costurile de înlocuire ale acestora vor fi suportate de către client, precum și aducerea autovehiculului la sediul companiei. Relocarea autovehiculului la biroul InterRent de unde a fost închiriat se taxează cu 0,50 EUR / km.

ATENTIE: Contractul de închiriere se consideră încheiat numai atunci când autovehiculul, documentele și cheile acestuia intră în posesia unui agent InterRent.

De retinut: Clientul este răspunzător de starea autovehicului până la sfârșitul contractului de închiriere.

EXCEPȚII

* În cazul în care autovehiculul este confiscat, contractul de închiriere poate fi reziliat de drept, imediat ce InterRent este informat de către autoritatea judiciară. Orice utilizare a autovehiculului care afectează interesele InterRent este motiv ca aceasta din urmă sa rezilieze contractul de drept.

* În caz de furt, contractul de închiriere se încheie în momentul livrării la compania InterRentaînregistrării plângerii depusă la autoritățile competente.

* În caz de accident, contractul se încheie în momentul livrării către companie a raportului privind accidentul, raport care trebuie completat în mod corespunzător de către cel care închiriază și oricare terț.

5 – PLATA

Clientul este responsabil pentru achitarea costului închirierii.

Costul estimat al închirierii și cel al serviciilor se plătește în avans. Acesta include taxa de închiriere calculată  în funcție de prețurile în vigoare la data semnării contractului, orice alte costuri pentru servicii / echipamente opționale acceptate de client, diferitele contribuții referitoare la asigurarea suplimentară,  evaluarea serviciului combustibil specificat in Contractul de Închiriere,  la care se adaugă 20% depozit.

Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, la momentul închirierii se va bloca (pre-autoriza) în contul cardului de credit suma rezultată în urma estimării costului închirierii conform paragrafului anterior.

La returnarea autovehiculului, valoarea facturii va fi încasată automat si corespunzător din contul cardului prezentat, cu excepția cazului în care cel care închiriază oferă un alt mijloc de plată acceptat de către InterRent.

Clientul acceptă să fie încasat, din același cont, cu suma costurilor rezultate în urma unui accident, în caz de deteriorare sau furt al autovehiculului inchiriat. Pentru închirierile cu o durată mai lungă de 30 zile, la expirarea fiecarei perioade de 30 zile se emite factura aferentă și se reia procedura de preautorizare / încasare pentru urmatoarea perioadă contractuală.

În cazul în care data scadenței de plată înscrisă pe factură a fost depășită, locatarul va fi răspunzător, după o notificare, pentru dobânzi de întârziere la suma datorată, la rata legală, plus de 0,1% pe ziua de întârziere .

Clientul este de acord în mod express că în cazul neplății la scadență a tuturor facturilor restante, compania va solicita întoarcerea imediată a autovehiculelor închiriate.

Clientul va achita toate facturile emise pentru contractele de închiriere închise.

5-1 Prețuri aplicabile

Prețurile aplicabile închirierii, serviciile suplimentare și asigurările opționale sunt cele în vigoare la data semnării contractului, conform informațiilor pe care le-ați furnizat (durata închirierii, biroul de returnare al autovehiculului etc.).

Orice modificare a acestor informații atrage după sine aplicarea unui preț corespunzător modificărilor, menționat în broșura de prețuri InterRent.

Tariful de închiriere pe zi, garanțiile și asigurările sunt conforme contractului de închiriere semnat la preluarea autovehiculului. Rezervorul de carburant al autovehiculului este plin la momentul închirierii și trebuie restituit la fel.

Carburantul nu este inclus în prețul de bază al închirierii. InterRent închiriază autovehicule cu rezervorul plin cu carburant, iar clientul trebuie să returneze autovehiculul închiriat cu aceeași cantitate de combustibil, în caz contrar, clientul plătește diferența de combustibil lipsă în rezervor , la un pret de 1,20 Euro / litru + 25 Euro  taxă de serviciu realimentare. La încheierea contractului valoarea încasată pentru lipsa carburantului va fi menționată pe Contractul de Închiriere .

ATENTIE:

Clientul este responsabil pentru utilizarea autovehiculului pe întreaga perioadă de inchiriere. Nefuncționarea cauzată de alimentarea cu un tip de carburant necorespunzător va fi taxată cu suma 250 Euro din suma depozitului.

Pentru autovehiculele returnate in condiții extreme de murdărie (tapiseria, elementele de interior) se va taxa suma de 50,00 Euro pentru curățarea autovehiculului.

Clientul plătește suplimentar pentru scaunul de copil, o valoare de 3,60 Euro pe zi , maxim 25,20 Euro pe închiriere. Distrugerea sau nereturnarea scaunului pentru copii va fi taxată cu 120,00 Euro. În cazul returnării în condiții extreme de murdărie a scaunului pentru copii, taxa care se aplică pentru curățarea acestuia este 12,00 Euro .

Închirierea lanțurilor antiderapante va fi taxată cu suma de 1,20 Euro pe zi, maximum  18,00 Euro pe toată durata de închiriere. Înlocuirea lanțurilor antiderapante deteriorate / nereturnate va fi încasată cu  60,00 Euro.

Daunele provocate autovehiculului, neacoperite de asigurarea standard / suplimentară inclusă în tariful de închiriere revin în sarcina clientului. Asigurarea standard / suplimentară nu acoperă următoarele : roțile (jante + anvelope + capace roți),  interiorul autovehiculului și elementele de interior ( radio, brichetă, priză brichetă, tapiserie, etc), elementele de sub autovehicul  și motorul avariate în urma conducerii neglijente.

Pentru distrugerea sau deteriorarea anvelopelor, clientul va fi taxat 240,00 Euro pe bucată.

În cazul pierderii sau deteriorării documentelor / cheii / alarmei autovehiculului, Clientul va plăti integral înlocuirea acestora, la valoarea de 125 Euro pentru fiecare articol deteriorat sau lipsă.

Clientul va achita suma de 24,00 Euro pentru pierderea/deteriorarea plăcii de înmatriculare a autovehiculului închiriat.

5-2 Depozitul

Valoarea depozitului este stabilită în funcție de grupa autovehiculului închiriat și durata de închiriere.Clientul este de acord în mod explicit cu suma corespunzătoare grupei autovehiculului inchiriat, sumă menționată pe contractul de închiriere. Această sumă se blochează în contul cardului, iar la returnarea autovehiculului clientul este de acord în mod explicit să plătească taxele de închiriere complete, conform perioadei de închiriere / condițiilor de returnare a autovehiculului.Depozitul este destinat să acopere eventualele prelungiri ale perioadei de închiriere, lipsa combustibilului, eventualele prejudicii cauzate de deteriorarea sau furtul autovehiculului, suma fiind specificată în Contractul de Închiriere, la momentul închirierii.În cazul în care clientul nu acceptă asigurările standard oferite de InterRent, pentru furt și / sau daune, depozitul se ridică la valoarea maximă a răspunderii, potrivit categoriei de autovehicul pusă la dispoziție, în conformitate cu Contractul de Închiriere.

În cazul în care clientul acceptă asigurarea standard de daună, oferită de InterRent (CDW – Collision Damage Waiver, acceptată pe contract) și / sau asigurarea standard în caz de  furt ( THW – Theft  Waiver, acceptată pe contract ), depozitul va fi  egal cu valoarea maximă a responsabilității  clientului  stabilită conform grupei autovehiculului închiriat.

În cazul unei daune sau furt al autovehiculului cauzat de către client, (în conformitate cu asigurările contractate și responsabilitatea aferentă) depozitul va fi încasat proporțional cu prejudiciul creat, până la valoarea maximă stabilită prin contractul de închiriere semnat.

La returnarea autovehiculului în aceleași condiții în care a fost preluat (fără daune/ elemente lipsă / avariate) depozitul se rambursează la sfârșitul închirierii.

5-3 Conversia plății

Prețurile InterRent sunt stabilite in Euro (EUR). Emiterea facturii se va face pe baza contractului de închiriere, în EUR și MDL (la cursul BNRM din ziua întocmirii facturii). Clientul care prezintăun card de credit, emis într-o monedă non-euro, pentru plata facturii se acceptă ca monedăMDL sau USD. Rezidenții moldoveni vor fi încasați în moneda națională (MDL).

6 – RĂSPUNDEREA ÎN CAZ DE DAUNĂ SAU FURT A AUTOVEHICULULUI

Clientul  este responsabil pentru autovehiculul închiriat, pe întreaga perioadă de închiriere.
În consecinţă, în caz de accident, fără terțe părți identificate, clientul trebuie să completeze un raport de accident şi să îl prezinte în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, dar nu mai târziu de returnarea autovehiculului la biroul InterRent.

În cazul unui accident cu implicația unor terțe persoane identificate și cu posibilitatea folosirii unei polițe de asigurări a acestora, responsabilitatea clientului se reduce la plata taxei de administrare a dosarului de daună / pierderea cauzată de indisponibilitatea autovehiculului, în valoare de 120 EUR.

În cazul furtului autovehiculului clientul este răspunzător pentru costul înlocurii autovehiculului conform responsabilității aferente asigurărilor contractate pentru grupa de autovehicul închiriat doar daca predă către InterRent în decurs de maximum 2 (două) zile lucrătoare documentele autoturismului, cheile acestuia și raportul emis de autorități.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, clientul este responsabil pentru întreaga valoare a autovehiculului inchiriat, la prețul de piață, actualizat in condițiile normale de uzură / vechime / dotări.

 

7- ASIGURĂRI ÎN CAZ DE DAUNĂ SAU FURT

7-1 Dauna și / sau furtul

ATENȚIE: Toate aceste derogări se aplică numai în Republica Moldova, împreună cu termenii contractului de închiriere și sub rezerva respectării articolelor 2 , 3-2 și 4-2 a acestor termeni și condiții.

În scopul reducerii responsabilității clientului pentru autovehiculul închiriat, InterRent oferă pachete de asigurări opționale: asigurare de accident / avarii (CDW - Collision Damage Waiver) și asigurare împotriva furtului autovehiculului (THW – Theft Waiver). Acceptarea acestor asigurări este menționată și validată de client prin semnătură pe contractul de închiriere. Acceptarea asigurărilor implică plata unor sume suplimentare pe  fiecare zi de închiriere. În cazul tarifelor care includ aceste asigurări, acceptarea asigurărilor este implicită, la momentul rezervării tarifelor respective.

a) Asigurarea de Răspundere Civilă ( RCA) 

Tarifele de inchiriere includ Asigurarea de Răspundere Civilă (RCA) obligatorie pe teritoriul României& Republicii Moldova. Termenii de asigurare RCA sunt valabili doar pe teritoriile țărilor menționate în polița de asigurare RCA a autovehiculului (Carte Verde). În cazul în care are loc unaccident sau avarierea autovehiculului într-un teritoriu neautorizat de RCA, clientul va fi responsabil pentru valoarea totală a daunelor și pierderilor cauzate pe teritoriul respectiv.

b) Asigurare standard de daune (CDW – Collision Damage Waiver) - Acoperire pentru accidente, coliziune sau daune ale autovehiculului închiriat.

Acceptarea asigurării în caz de accident reduce responsabilitatea financiară a clientului până la valoarea maximă a responsabiltății pentru distrugerea sau avarierea autovehiculului închiriat sau a părților componente, mai puțin în caz de furt și / sau vandalism. Titularul de contract și/ sau conducătorul auto desemnat de titular, sunt responsabili pentru întreaga valoare a daunei produse dacă aceasta a fost cauzată de:

* Conducerea sub influența alcoolului, substanțelor, medicamentelor și / sau drogurilor care pot afecta capacitatea de conducere a autovehiculelor;

* Dacă în urma producerii accidentului conducătorul autovehiculului nu ia toate măsurile necesare declarării accidentului și identificării părților implicate, cu obținerea documentelor necesare;

* Utilizarea autovehiculului închiriat în scopuri ilicite – contrabandă, furt, transport ilegal de obiecte, bunuri sau persoane;

* Supraîncărcarea autovehiculului, depășirea limitei de viteză conform Codului Rutier;

* Conducerea autovehiculului pe sectoare de drum neamenajate sau pe drumuri forestiere;

* Încredințarea autovehiculului spre conducere unei persoane nemenționate pe contractul de închiriere sau care nu îndeplinește condițiile InterRent;

* Utilizarea autovehiculului pentru orice tip de concurs sau competiție, inclusiv marșuri și demonstrații;

* Încălcarea regulilor de circulație referitoare la nerespectarea culorii semaforului, depășirea vitezei legale, nerespectarea semnelor de circulație Stop /Cedează trecerea, circulația pe contrasens sau pe sectoare de drum marcate cu sens unic, din sensul opus;

* Avarii sau daune produse la motorul autovehiculului, la roți, anvelope, în spațiul din interiorul autovehiculului și sub acesta;

Clientul acceptă în mod explicit protejarea tuturor intereselor InterRent, cât și ale Asiguratorului, în caz de accident de circulație:

* Să rețină numele și adresele tuturor martorilor la accident;

* Să nu părăsească locul accidentului înainte de asigurarea autovehiculului

* Să anunțe și să aștepte autoritățile de poliție în cazul unei avarii grave sau în cazul în care există pasageri răniți, chiar dacă este evident că cealaltă parte a fost răspunzătoare pentru accident;

* Să prezinte documentele emise de autorități la cel mai apropiat birou InterRent și să completeze documentele solicitate de InterRent (declarație / raport de incident)

c) Asigurare standard în caz de furt (THW – Theft Waiver) - Acoperire pentru furt / vandalism a autovehiculului închiriat sau părți ale acestuia.

Acceptarea asigurării de furt / vandalism reduce responsabilitatea financiară a titularului contractului până la valoarea maximă a responsabilității pentru pierderea sau avarierea autovehiculului sau părților componente, în caz de furt  și / sau vandalism;

d) Pachete de asigurări suplimentare

Pachetul de asigurări suplimentare Medium Protection include SCDW (Super Collision Damage Waiver) & STHW (Super Theft Waiver).

Acceptarea și plata pachetului de asigurări suplimentare Medium Protection reduce responsabilitatea financiară în caz de accident / avarii / coliziune / furt, la 50% din valoarea sumei maxime a responsabilității în cazul acceptării CDW si THW, pentru grupa auto închiriată.

7-2 Anularea valabilității asigurărilor

ATENȚIE: În caz de accident sau furt / vandalism, vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate secții de Politie! Asigurările de accident și furt sunt aplicabile numai în cazul prezentării Procesului Verbal eliberat de Poliția Rutieră. În lipsa acestui document titularul contractului de închiriere este responsabil financiar pentru întreaga valoare a daunei. Asigurările de accident și furt sunt valabile numai pe teritoriul României.

Nerespectarea oricaruia dintre termenii menționați în articolele 2,3-2, 4-2 si 7-1 , atrage după sine anularea asigurărilor acceptate și contractate, clientul având întreaga responsabilitate pentru achitarea costurilor, în conformitate cu răspunderea generală aplicabilă.

8 - ASIGURĂRI

Toate vehiculele noastre sunt acoperite de o asigurare tip "Răspundere civilă" în conformitate cu legislația în vigoare.

9 - ACORD PRIVIND EVIDENȚA

Orice modificare sau acte adiționale la prezentul acord de închiriere este valabilă dacă acestea sunt semnat de către ambele părți.

Contractul va fi stocat într-un loc adecvat.

Ambele părți contractante sunt de acord ca prezentul document să aibă valabilitatea juridică a unui document original.

10 - COMPETENȚA

Instanțele de la locul biroului principal al companiei sunt competente legal asupra oricărui litigiu între comercianții care decurg din prezentul acord și care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă.

În scopul exercitării dreptului de a accesa, a corecta sau în scopul opunerii divulgării datelor personale în special altor societăți comerciale, vă puteți adresa către:

ICS “ACCES RENT A CAR” SRL

Bulevardul Dacia 80/3

Aerportul Chisinau, Republica Moldova

interrentmoldova@gmail.com

 TERMENI  ȘI CONDIȚII de închiriere suplimentari

 Prețul de bază pentru închiriere

1. Taxa de închiriere este calculată în EURO.

2. Rata de bază pentru închiriere include durata de închiriere, un număr prestabilit de kilometri și asigurarea de răspundere civilă (RCA).

3. Clientul este pe deplin răspunzător pentru toate daunele cauzate din vina sa către terți până la limita stabilită de lege.

4. Perioada de închiriere minimă taxabilă este de 1 zi (24 ore.) Primele 29 minute după încheierea perioadei de închiriere nu se taxează.  Dacă perioada de închiriere este depășită cu mai mult de 29 de minute se va încasa o zi suplimentară conform grilei tarifare agreată în contractul de închiriere.

5. Asigurări și Acoperiri de riscuri

 Asigurarea de Răspundere Civilă (RCA) 

Tarifele de închiriere includ Asigurarea de Răspundere Civilă (RCA) obligatorie pe teritoriul Republicii Moldova si a României. Termenii de asigurare RCA sunt valabili doar pe teritoriile țărilor menționate în polița de asigurare RCA a autovehiculului (Carte Verde). În cazul în care are loc un accident sau avarierea autovehiculului într-un teritoriu neautorizat de RCA, clientul va fi responsabil pentru  valoarea totală a daunelor și pierderilor cauzate pe teritoriul respectiv.

Asigurare standard de daune (CDW – Collision Damage Waiver) - Acoperire pentru accidente, coliziune sau daune ale autovehiculului închiriat. Acceptarea asigurării în caz de accident reduce responsabilitatea financiară a clientului până la valoarea maximă a responsabiltății pentru distrugerea sau avarierea autovehiculului închiriat sau a părților componente, mai puțin în caz de furt și / sau vandalism. Titularul de contract si/ sau conducătorul auto desemnat de titular, sunt responsabili pentru întreaga valoare a daunei produse dacă aceasta a fost cauzată de:

*Conducerea sub influența alcoolului, substanțelor, medicamentelor și / sau drogurilor care pot afecta capacitatea de conducere a autovehiculelor;

*Dacă în urma producerii accidentului conducătorul autovehiculului nu ia toate măsurile necesare declarării accidentului și identificării părților implicate, cu obținerea documentelor necesare;

*Utilizarea autovehiculului închiriat în scopuri ilicite – contrabandă, furt, transport ilegal de obiecte, bunuri sau persoane;

*Supraîncărcarea autovehiculului / depășirea limitei de viteză conform Codului Rutier;

*Conducerea autovehiculului pe sectoare de drum neamenajate sau pe drumuri forestiere;

*Încredințarea autovehiculului spre conducere unei persoane nemenționate pe contractul de închiriere sau care nu îndeplinește condițiile InterRent;

*Utilizarea autovehiculului pentru orice tip de concurs sau competiție, inclusiv marșuri și demonstrații;

*Încălcarea regulilor de circulație referitoare la nerespectarea culorii semaforului, depășirea vitezei legale, nerespectarea semnelor de circulație Stop /Cedează trecerea, circulația pe contrasens sau pe sectoare de drum marcate cu sens unic, din sensul opus;

*Avarii sau daune produse la motorul autovehiculului, la roți, anvelope, în spațiul din interiorul autovehiculului și sub acesta;

*Clientul acceptă în mod explicit protejarea tuturor intereselor InterRent, cât și ale Asiguratorului, în caz de accident de circulație:

*Să rețină numele și adresele tuturor martorilor la accident;

*Să nu părăsească locul accidentului înainte de asigurarea autovehiculului închiriat;

*Să anunțe și să aștepte autoritățile de poliție în cazul unei avarii grave sau în cazul în care există pasageri răniți, chiar dacă este evident că cealaltă parte a fost răspunzătoare pentru accident

*Să prezinte documentele emise de autorități la cel mai apropiat birou InterRent și să completeze documentele solicitate de InterRent (declarație / raport de incident)

Asigurare standard în caz de furt (THW – Theft Waiver) - Acoperire pentru furt / vandalism a autovehiculului închiriat sau părți ale acestuia.

Acceptarea asigurării de furt / vandalism reduce responsabilitatea financiară a titularului contractului până la valoarea maximă a responsabilității pentru pierderea sau avarierea autovehiculului sau părților componente, în caz de furt sau / și vandalism;

Acceptarea asigurărilor de accident și furt (CDW și THW) reduce responsabilitatea clientului, indiferent de culpă, până la valorile maxime menționate în tabelul de mai jos. 

Pachete de asigurări suplimentare 

Pachetul de asigurări suplimentare Medium Protection include SCDW (Super Collision Damage Waiver) & STHW(Super Theft Waiver)

Prin acceptarea și plata pachetului de asigurări suplimentare Medium Protection, clientul își diminuează responsabilitatea financiară în caz de accident / avarii / coliziune / furt, la 50% din valoarea sumei maxime a responsabilității în cazul acceptarii asigurărilor standard.

Pentru toate grupele de autovehicule, Clientul trebuie să fie posesor al unui card de credit acceptat de către InterRent. Cardurile acceptate de InterRent în Republica Moldova sunt: Visa, Master Card, precum și cardurile de plată emise în rețeaua internațională InterRent. În cazurile în care plata este garantată cu un card de credit, InterRent va bloca temporar în contul cardului de credit contravaloarea responsabilității clientului. La returnarea autovehiculului închiriat și după efectuarea plății tuturor costurilor de închiriere, precum și costurilor suplimentare acceptate, InterRentva debloca suma de pe cardul de credit al clientului. Clientul are obligația de a achita toate facturile pentru contractele de închiriere închise.

6. Servicii suplimentare - Listă de prețuri

În funcție de solicitările clientului,InterRent oferă servicii și echipamente opționale care vor fi menționate și taxate pe contractul de închiriere, împreună cu serviciile de bază de închiriere. Serviciile și echipamentele opționale pot fi rezervate / contractate conform grilei tarifare de mai jos:

Servicii opționale, aplicabile în funcție de cererile specifice ale clienților
Șofer suplimentar - Conducător auto desemnat de titularul de contract pentru a conduce autovehiculul închiriat 6.00 EUR / zi Maximum 60.00 EUR / contract
Servicii de închiriere / predare, desfașurate în afara orelor de program 24.00 EUR Aplicabilă pe fiecare serviciu
Scaun de copil 6.00 EUR / zi Maximum 60.00 EUR / contract
Autorizare trecerea frontierelor 60.00 EUR pe  contract
GPS - Sistem de navigație 9.60 EUR/ zi Maximum 96.00 EUR / contract
Kit iarnă (anvelope de iarnă, racletă gheață) 4.80 EUR / zi Maximum 144.00  EUR / contract
Murdărie excesivă - taxă de curațare specială 60,00 EUR Pentru autovehiculele returnate în condiții extreme de murdărie (tapiseria, elementele de interior )
Lanțuri antiderapante 3.60 EUR /zi Maximum 36.00 EUR / contract
Distrugere / deteriorare anvelopă 240 EUR / bucata Taxă înlocuire articol
Distrugere / pierdere documente / chei 125 EUR / articol Taxă înlocuire articol
Distrugere / pierdere/ deteriorare placă număr înmatriculare 24,00 EUR Taxă înlocuire articol
Carburant lipsă 1,50 EUR / litru + 24 EUR taxa de alimentare

 

ICS “ACCES RENT A CAR” SRL

Bulevardul Dacia 80/3

Aerportul Chisinau, Republica Moldova 

Am luat la cunoștință, fiind pe deplin informat de termenii și condițiile indicate în acest document (pagina față-verso), la care mă angajez să îi respect."

Semnătura clientului _______________________________________

INTERRENT TERMS AND CONDITIONS OF HIRE FOR RENTAL AGREEMENT

By entrusting this vehicle to you, InterRentMoldova make a commitment to you and you to them, on the contractual terms and conditions of hire set out below, subject to force majeure as defined in Romanian Law.

Any deviation from these terms shall require prior consent in writing from the company.

1 – DEFINITIONS AND GENERAL CONDITIONS

The various notions to which there terms refer shall be construed in accordance with generally applicable law relating to leases.

The hire contract is made on a personal basis and may not be transferred.

“You”, “the hirer” means the drivers and payers mentioned in the hire contract and those signing it, who are deemed hirers.

“We”, “the company” means InterRentMoldova.

“The vehicle” means a passenger car or utility vehicle let to you for the durations agreed under the Rental Agreement.

“Damage” shall mean any damage to the vehicle including glass damage, which shall include lenses, mirrors and lights.

“Theft” of the vehicle shall include vandalism theft of accessories and attempted theft.

“Travelling abroad” Moldova is allowed in certain countries, conditions and costs according with InterRentMoldova & Romania insurance programme at the beginning of your rental.

You can travel abroad Moldova with a written authorisation from InterRentMoldova.

This authorisation must be requested with at least two days, exempt weekends, before you want to pass the Moldavian border.

2 – PRE-CONDITIONS FOR HIRE

You are required to give us, with supported evidence, all the essential information to draw up you hire contract and in particular your identity, address, the category and date of insurance of your driving licence and the form of payment for your hire.

Any driver must have held for at least 12 months a currently-valid driving licence, corresponding to the category of the vehicle hired. He or she shall also be aged over 21 (the age required may be higher for certain categories of vehicle).

You will be required to make, at the start of hire, a pre-payment in the foreseeable amount of the hire bill, plus the deposit.

3 – THE VEHICLE

3-1 The vehicle’s conditions

A document describing the vehicle’s condition is attached to your contract. You agree to put on it in writing, before departing the station, any apparent damage not described. If not, you shall be deemed to have delivered a vehicle complying with the statement.

We are unfortunately unable to accept claims relating to apparent damage not reported at the time of departure. You must return the vehicle in the condition in which you received it. Any reconditioning costs by the hirer’s misconduct shall be added to the cost of hire, subject to the terms of the section “Optional contractual waivers”.

3-2 Use of the vehicle

You must never drive the vehicle elsewhere than Romania without a written authorisation of InterRentMoldova (see definition, Article 1). In accordance with the principal of personal penalties, you are responsible for the offences committed during the term of the hire. Accordingly, you are informed that your references may be notified to the police authorities on demand.

You undertake to use the vehicle in a prudent and reasonable fashion and in particular, without being under the influence of alcohol, narcotics or any other substance liable to be detrimental to your driving ability, as laid out in the Highway Code and in accordance with its intended use which, for a passenger vehicle, means mainly the carriage of persons on a gratuitous basis and for a utility vehicle, mainly the carriage of goods.

CAUTION: Impacts on the top and bottom body-work are not covered by the damage waiver, subject to proof of force majeure.

In particular, you may not use the rental vehicle:

*for rehire;

*for carrying passengers for hire or reward;

*to carry a number of persons in excess of that mentioned on the vehicles registration certificate;

*to take part in rallies, contests or trials, wherever located;

*to give driving lessons;

*to push or tow another vehicle

*on a road unfit for motor vehicle, or the surface or condition of which evolve risks for the tires or parts under the vehicle;

*to commit an international offence.

*driving the vehicle off roads, mountains, etc.

The goods and baggage carried in the vehicle, including their packaging and fastening shall not damage the vehicle or cause unreasonable risks for its occupants. When you park the vehicle, even for a short stop, you undertake to lock the vehicle and to use the alarm and/or anti-theft devices fitted to the vehicle.

You should never leave the car unoccupied with the keys in the ignition. Failure to return the keys shall render the theft waiver void. In the event of damage or theft, you must forward to the company as soon as possible the accident report or receipt of theft report issued by the authorities, together with the vehicle’s keys and documents.

3-3 Maintenance – Mechanical problems

During your hire and according to the mileage run, you will be required to perform customary inspection (oil level in excess of 1000 kilometres, tire pressure, etc.) in accordance with reasonable and prudent use. The hirer shall remain alert to any signal from the warning lights on the vehicle’s dashboard and shall take any necessary protection, such as an emergency stop.

CAUTION: Article 3-2 lists minimum obligations to be observed during your custody of the vehicle.

The vehicle is provided to you with five tires in a condition meeting the traffic-legislation requirements. In the event of damage to one of them otherwise than by ordinary wear and tear, latent defect or force majeure, you undertake to replace it immediately at your own expense with a tire of the same size, type, brand and wear.

In the event of the mechanical breakdown or accident, you are provided with an assistant service, included in the price of the hire.

If the odometer has not run for a reason other than technical malfunction, the hirer shall pay for mileage on the basis of 500 kilometres per day.

4 – DURATION OF THE HIRE

4-1 Definition and computation

The renter agrees to return the vehicle to the company on the date specified by the hire contract, under penalty of civil and criminal proceedings. The hire duration shall be determined by indivisible period of 24 hours, starting from the time when the vehicle is made available; you are allowed, however, a 29 minutes tolerance at the end of the hire before a new period of 24 hours is applied.

If you wish to keep the vehicle beyond the duration specified in the contract, you are required to visit the InterRent departure agency as a priority, or otherwise, the InterRent agency specified by the departure agency (or, solely for rentals who are also holders of a INTERRENT payment card, to the INTERRENT station that will be indicated to you by your original check out station) and to pay supplementary fee and costs at each close of the hire contract.

4-2 End of the hire

The hire shall end upon return of vehicle, its keys and documents at the company’s counter, to aInterRent agent. In no event will you return the keys to persons present in the car parks and claiming to be InterRent agents.

In the event that the vehicle was to be returned without its keys, the cost of their replacement will be charged to the renter as well as bringing the vehicle back. Vehicle relocation will be charged with 0.50 EUR/km, (VAT included) to the nearest InterRent station.

The company shall bear no liability for property left in the vehicle at the end of the hire.

CAUTION: Only transfer of possession of the vehicle, documents and keys to the agent during the agency’s opening hours shall end the hire contract.

Reminder: You are liable until the end of the hire contract.

Exceptions: if the vehicle is confiscated or seized, the hire contract may be terminated as of rights as soon as the Company is informed by the judiciary authority or hirer.

Any use of the vehicle detrimental to the company shall be cause for the latter to terminate the contract as of right.

In the event of theft, the hire contract shall end upon delivery to the company of the complaint lodged with the appropriate authorities by the hirer. In the event of accident, the hire contract shall end upon delivery to the company of the accident report duly completed by the hirer and any third party involved.

5 – PAYMENT

Renter shall be jointly liable for the cost of hire.

The estimated cost of hire and services is payable in advanced. It includes the hire fee computed according to the prices in force at the time of the contract’s signature, any fees or costs for optional accepted by the hirer, the various contributions related to the supplementary insurance or waivers taken out, plus 20% which add the deposit and the evaluation of the fuel service specified in the Rental Agreement.

For payments made by bank card, only an authorization will be asked for at the time of hire. Upon return, the amount of the bill shall be charged automatically to the account corresponding to the card submitted, unless the hirer offers another means of payment accepted by the company.

The client accepts to be charged on the same account the amount of excess charges and other charges in case of damage or theft of the hired vehicle.

Beyond 30 days hire, an invoice shall be issued, and shall be paid immediately, even if the hire continues.

If the due date for payment stated on the bill exceeded, the hirer shall be liable, after notice, for late-payment interest on the amount due, at the legal rate plus a penalty of 0.1% per day over the due date of payment.

The hirer expressly agrees that failure to make a single payment when due or delinquency shall entail immediate maturity of all outstanding bills, and entitle the company to claim immediate return of vehicles currently hired. The customer will pay all invoices for closed Rental Agreements.

5-1 Applicable prices

The prices applicable to the hire, supplementary services, and optional waivers or insurance shall be those in force at the time of the contract’s signature, and based on the information you have provided (duration, return station, etc.).

Any change of such information shall entail application of a substituted price, mentioned in the brochure for the agreed price.

• Gasoline is not included in the Basic Rental rate. The Company rents vehicles fully tanked and the customer must return the rented vehicle with the same quantity of fuel and also, pays the missing fuel in the rented vehicle's tank at the check-in at a price of 1.20 EUR /litre + 25 Euro refuelling service charge (VAT included). Amount of the missing gasoline is stated on the closed Rental Agreement.

CAUTION: The customer is fully responsible for the rented car during his rental. Malfunctions caused by refuelling with improper fuel type will be charged with the amount of minimum 250 EUR from the deposit.

• The customer pays washing of extremely dirty vehicles (inside or outside) in the amount of 60.00 EUR (VAT included).

• The customer pays additional equipment Child Safety seat in the amount of 3.60 EUR per day, maximum 25.20 EUR per rental. Destroyed Child seat will be charged 120 EUR. Cleaning of very dirty Child seat will be charged 12.00 EUR.

• The customer pays snow chains in the amount of 1.20 EUR per day, maximum 18.00 EUR per rental.Replacement of damaged snow chains will be charged 60.00 EUR.

• The customer will cover full value of the damages which are not covered by Insurance Company, occurred on the following vehicle parts: wheels, wheel covers, undercarriage, rims, interior and radio.

• For Destroyed/ damaged tyre, the customer will be charged 240 EUR per piece.

• The customer will pay full value of the lost rented vehicle's key / alarm-key / vehicle’s documents 120 EUR per piece.

• The customer will pay the amount of 24.00EUR for the lost vehicle's registration plate(s).

• For unauthorized return of the vehicle outside of Country border, customer will be charged for International One Way Rental regarding for the specific drop off Country.

5-2 Deposit

The deposit amount depends on the rented vehicle car group and the length of rental. The Hirer explicitly agrees to pay full rental charges at the check-in (end of rental).

If the hirer is not taken out waivers charge (theft and/or damage), the deposit shall amount to the hirer’s maximum liability, according to the category of vehicle made available, as specified in the Rental Agreement.

If the hirer has taken out waivers charge for damage (CDW mentioned or ticked on the contract) or theft (TW mentioned or ticked on the contract) only a deposit equal to the non-reimbursable excess charge in the event of theft or damaged will be required.

The deposit shall accrue to the company in the event of damage caused by the hirer or theft of the vehicle (subject to the contractual waivers specified below), to the extent of the damage suffered. If there is no damage and/or no theft, the deposit actually paid shall be refunded at the end of the hire, subject to the 21-day cashing period for checks.

5-3 Payment conversion

The renter who ejects to pay at the start of the rental with a credit card issued in a non- Euro billing currency has the choice to pay either in Euro, in USD or in MDL.

The choice may be amended by the renter at the time of check in, when requesting a printed invoice, otherwise the check- out choice is considered final.

If for whatever reason the conversion can’t be processed, the transaction will be submitted in MDL.

6 – LIABILITY IN THE EVENT OF DAMAGE TO THE VEHICLE HIRED OR THEFT

Customer is responsible for the rented vehicle, for the entire period.

Consequently, in case of accident without identified third party, the customer must complete an accident report and submit it five (5) working days but no later than the return of the car to the InterRent desk.

In the event of an accident identified the implication of third parties and the possibility of using their insurance policy,   customer's responsibility will be reduced to a payment for the claim file / loss caused by the unavailability of the vehicle, in amount of EUR 120.

In case of theft of the rented vehicle, customer is responsible for replacement cost of the vehicle according with the responsibility of rented vehicle group only if delivered to InterRent within a maximum of two (2) working days car documents, its keys and the report issued by authorities.

If the conditions are not met the above, the customer is responsible for the entire value of the rented vehicle at the market price, updated in normal wear / age / features.

This liability shall be limited if you have taken out the basic / additional insurance which reduces waivers for damage or theft specified under Article 7.

7 – OPTIONAL CONTRACTUAL WAIVERS

7-1 Damage and/or theft waiver

CAUTION: All these waivers apply only in Romania, during the terms of the hire contract and subject to compliance with articles 2, 3-2 and 4-2 of these terms.

In order to reduce your responsibility to the non-reimbursable excess charge amount, you may take out cover for the waiver charge for damage (“CDW” Collision Damage Waiver) mentioned or ticked on the contract and/or theft of the hired vehicle (“TW” Theft Waiver) mentioned or ticked on the contract, in consideration of a flat-rate payment per day of hire. Some of our prices include these waivers.

a) Third Party Liability –TPL – covers you in case you cause damage to someone or something, including passengers and their property, when using rented car. This insurance is included in the rate. Insurance terms of the TPL (RCA) are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The renter will pay full value of all damages and losses caused by accidents on that territory.

b) Collision Damage Waiver (CDW) - Coverage for accident and other collision damages on the rented vehicle.

Accepted CDW reduces, irrespective of fault, renter’s financial responsibility
to the non-waivable amount for loss of or damage to the rented vehicle and its parts or accessories, except by or following theft or vandalism.
Regardless of whether CDW has been accepted or not, the renter is liable forfull repair of the damage, if they have been caused by:
*Driving under the influence of drugs or alcohol (or pills with similar
effects);
*If the renter didn’t stop after an accident and didn’t take the necessary
actions, e.g. notifying the Police, obtaining names and addresses of
parties and witnesses involved;
*Use for illicit / illegal purposes, e.g. smuggling, theft, illegal transport of
items or goods;
*Driving whilst overloaded, over the speed limit permitted according to
the vehicle’s Circulation Permit;
*Driving by unauthorized persons, i.e. under the age-restriction, not
declared and written on the Rental Agreement;

*Using the vehicle for any kind of races or competitions, including
racing pace making;
*Driving the vehicle off roads, mountains;
*Violation of: traffic lights, STOP sign, speed limit, entering in the
opposite direction line, driving opposite in a One Way road;
*Damages to the underside of the vehicle, to the wheels and tires and
to the interior space of the vehicle;
*Hydraulic shock or damages of the engine caused by lack of fluids.

• You are liable for reporting all accidents/other collision damages on the rented vehicle to the relevant Police authorities at the place of the accident, providing the official Police report and filling the Accident Report in our Rental station;

• In case of rented vehicle's accidental damage is not properly reported to the Police authorities, You are liable to pay full value of the damage, regardless of the purchasing the Collision Damage Waiver;

• You have to provide written report on the Accident Report, regardless of the purchasing the CDW.

 Insurance terms of the Collision Damage Waiver are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The renter  will pay full value of all damages and losses caused by accidents on those territories.

c) Theft/Loss Protection Insurance (THW) - Coverage for total loss/theft of the vehicle.

Accepted THW relieves renter financial responsibility for loss of or damage to the rented vehicle by or following theft or attempted theft.
Please note that in the unfortunate event of an accident the nearest police station must be informed and an accident report must be obtained.
CAUTION:Both CDW and THW condition are applicable only if Police protocol and accident report are presented. If not, renter will be responsible even if accepted CDW and THW for all damages to the rented vehicle. CDW and TP are valid only in Romania. Insurance for driving outside Romania is subject to special condition and rates.

The renter explicitly accepts to protect all interests of us and our Insurance Company in case of traffic accident in such a way:

• To take all accident witnesses' names and addresses;

• Not to leave the accident place before securing the rented vehicle from the accident place;

• To call and wait for the Police authorities in case of a serious accidental damage or in case of wounded passengers, even if it is obvious that other side was liable for the accident;

• To submit a written Accident Report to the closest InterRent's Rental Station.

You are liable for all consequences and damages that the hirer may have and that arise from his negligence to obey to the rules set.

Insurance terms of the Theft/Loss Protection Insurance are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The Lessee will pay full value of the missing / stolen vehicle on that territory.

d) ) Additional Insurances – Medium Protection Package (includes Super Collision Damage Waiver SCDW and Super Theft Waiver STHW)

By contracting and paying Medium Protection Package you can reduce the deductible amount in case of an accidental/other collision damage up to the maximum amount for the selected car group stated in the Excess amounts price list, all liabilities have with purchasing basic insurances (CDW&THW), apply when Medium Protection Package is purchased (SCDW & STHW).

7-2 INVALIDATION OF WAIVERS

CAUTION: In case of accident / theft please contact the nearest Police station to obtain a police report. Failure to comply with this request shall cause the contractual waivers taken out to be voided. 

Drivers not specified in the hire contract, from whom the hirer shall remain liable, are not entitled to the benefit of the collision, damage or theft waivers for the vehicle.

Failure to comply with any of the express terms of Articles 2, 3-2 or 4-2 and 7-1 here of shall cause the contractual waivers taken out to be voided. The renter or renters shall then be liable for the full cost of claim in accordance with generally applicable low governing liability.

CAUTION: Regardless of whether CDW has been accepted or not, the renter is liable for full repair of the damage, if they have been caused by:

*Driving under the influence of drugs or alcohol (or pills with similar effects);

*If the renter didn’t stop after an accident and didn’t take the necessary actions, e.g. notifying the Police, obtaining names and addresses of parties and witnesses involved;

*Use for illicit / illegal purposes, e.g. smuggling, theft, illegal transport of items or goods, etc.;

*Driving whilst overloaded, over the speed limit permitted according to the vehicle’s Circulation Permit;

*Driving by unauthorized persons, i.e. under the age-restriction, not declared and written on the Rental Agreement;

*Using the vehicle for any kind of races or competitions, including racing pace making;

*Driving the vehicle off roads, mountains, etc.;

*Violation of: traffic lights, STOP sign, speed limit, entering in the opposite direction line, driving opposite in a One Way road;

*Damages to the underside of the vehicle, to the wheels and tires and to the interior space of the vehicle;

*Hydraulic shock or damages of the engine caused by lack of fluids.

 

8 – INSURANCE

All our vehicles are covered by a “Third-Party Liability” policy in accordance with legislation in force.

9 – AGREEMENT REGARDING EVIDENCE

Any changes or addendums to this Rental Agreement are liable if signed by both parties.The contract’s print shall be stored on the physically unalterable medium. The parties agree that this image shall have the legal validity of an original document.

10 – JURISDICTION

The Courts at the location of the company’s principal office shall have jurisdiction, to the extent permitted by law, over any dispute among tradespeople arising out of this agreement and which cannot be settled amicably.

In order to exercise your right to access or correction, or in order to object to disclosure of your personal data particularly to other commercial companies, you may wright to:

ICS “ACCES RENT A CAR” SRL

Blvd. Dacia 80/3

Airport Chisinau, Republic of Moldova

MOB:  +37369187010

interrentmoldova@gmail.com

 Additional Rental Terms and Conditions - InterRent Romania

Basic Rental rate

Rental charge is calculated in EURO.

Basic Rental rate includes duration of rental, kilometres, Third Party Accident Liability Insurance up to the limit set by the country Law and the Compulsory Insurance with the Lessor's Insurance Company if differently not stated in the Rental Agreement.

 The renter is fully liable for all accidental damages to third parties up to the limit set by the law, caused by his fault.

Minimum charge of rental period is 1 day (24 hours). There is a grace period of 29 minutes, free of charge. After 29 minutes a full day will be charged at the rental rates agreed in rental tariffs.

Liabilities and Coverage

CAUTION: All these waivers apply only in Romania, during the terms of the hire contract.

In order to reduce your responsibility to the non-reimbursable excess charge amount, you may take out cover for the waiver charge for damage (“CDW” Collision Damage Waiver) mentioned or ticked on the contract and/or theft of the hired vehicle (“TW” Theft Waiver) mentioned or ticked on the contract, in consideration of a flat-rate payment per day of hire. Some of our prices include these waivers.

Third Party Liability – TPL

TPL (RCA) – covers you in case you cause damage to someone or something, including passengers and their property, when using rented car. This insurance is included in the rate. Insurance terms of the TPL (RCA) are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The renter will pay full value of all damages and losses caused by accidents on that territory.

Collision Damage Waiver - CDW

CDW - Coverage for accident and other collision damages on the rented vehicle.

Accepted CDW reduces, irrespective of fault, renter’s financial responsibility to the non-waivable amount for loss of or damage to the rented vehicle and its parts or accessories, except by or following theft or vandalism.
Regardless of whether CDW has been accepted or not, the renter is liable for full repair of the damage, if they have been caused by:
*Driving under the influence of drugs or alcohol (or pills with similar effects);
*If the renter didn’t stop after an accident and didn’t take the necessary actions, e.g. notifying the Police, obtaining names and addresses of parties and witnesses involved;
*Use for illicit / illegal purposes, e.g. smuggling, theft, illegal transport of items or goods;
*Driving whilst overloaded, over the speed limit permitted according to the vehicle’s Circulation Permit;
*Driving by unauthorized persons, i.e. under the age-restriction, not declared and written on the Rental Agreement;

*Using the vehicle for any kind of races or competitions, including racing pace making;

*Driving the vehicle off roads, mountains;
*Violation of: traffic lights, STOP sign, speed limit, entering in the opposite direction line, driving opposite in a One Way road;
*Damages to the underside of the vehicle, to the wheels and tires and to the interior space of the vehicle;
*Hydraulic shock or damages of the engine caused by lack of fluids.

• You are liable for reporting all accidents/other collision damages on the rented vehicle to the relevant Police authorities at the place of the accident, providing the official Police report and filling the Accident Report in our Rental station;

• In case of rented vehicle's accidental damage is not properly reported to the Police authorities, renter is liable to pay full value of the damage, regardless of the purchasing the Collision Damage Waiver;

• You have to provide written report on the Accident Report, regardless of the purchasing the CDW.

 Insurance terms of the Collision Damage Waiver are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The renter  will pay full value of all damages and losses caused by accidents on those territories.

Theft / Loss Protection Insurance – THW

THW - Coverage for total loss/theft of the vehicle.

Accepted THW relieves renter financial responsibility for loss of or damage to the rented vehicle by or following theft or attempted theft.
Please note that in the unfortunate event of an accident the nearest police station must be informed and an accident report must be obtained.
CAUTION: Both CDW and THW condition are applicable only if Police protocol and accident report are presented. If not, renter will be responsible even if accepted CDW and THW for all damages to the rented vehicle. CDW and TP are valid only in Romania. Insurance for driving outside Romania is subject to special condition and rates.

The renter explicitly accepts to protect all interests of us and our Insurance Company in case of traffic accident in such a way:

• To take all accident witnesses' names and addresses;

• Not to leave the accident place before securing the rented vehicle from the accident place;

• To call and wait for the Police authorities in case of a serious accidental damage or in case of wounded passengers, even if it is obvious that other side was liable for the accident;

• To submit a written Accident Report to the closest InterRent's Rental Station.

You are liable for all consequences and damages that the hirer may have and that arise from his negligence to obey to the rules set.

Insurance terms of the Theft/Loss Protection Insurance are not valid on the territory of countries that are not mentioned on the vehicle insurance policy (Green card).The Lessee will pay full value of the missing / stolen vehicle on that territory.

By accepting the CDW and THW, customer financial responsibility (Excess) will be reduced, irrespective of fault, up to maximum values mentioned below:

CAUTION: In case of accident / theft please contact the nearest Police station to obtain a police report. Failure to comply with this request shall cause the contractual waivers taken out to be voided.  

Additional Insurance – Medium Protection Package

Medium Protection Package (includes Super Collision Damage Waiver SCDW and Super Theft Waiver STHW)

By accepting and paying in addition the Medium Protection Package You can reduce your financial responsibility in case of collision damage and /or theft up to the maximum amount for the selected car group stated in the Excess amounts price list below.

 

For renting all groups of vehicles, customer should be in possession of a credit card accepted by InterRent. The cards accepted by InterRent in Romania are: American Express, Visa, Master Card, as well as payment cards issued in the international network InterRent. In cases where payment is guaranteed with a credit card, InterRent will temporarily block on customer’s credit card account equivalent of financial responsibility, according with the car group rented. On return of the rented car, after payment of all costs, InterRent will release the amount blocked on customer's credit card. The customer is required to pay all closed invoices.

 

 Additional services - Price List

Additional services and fees

 

Additional Driver

6.00 EUR / day Maximum 60.00 EUR / rental
Out of working hours 24.00 EUR Charged on both Check-Out / Check-in
Child Safety Seat 5.00 EUR / day Maximum 60.00 EUR /rental
Delivery / Collection within city limits 24.00 EUR Per item, include 20 km
Cross Border Fee 60,00 EUR Per rental
GPS -Mobile Navigation System 9.60 EUR/ day Maximum 96,00 EUR / rental
Winterization Kit (snow tyres, ice scraper) 4.80 EUR / day Maximum 144,00  EUR / rental
Extreme dirty vehicles (inside elements) 60,00 EUR Cleaning Fee for upholstery / inside elements
Snow Chains 3.60 EUR /day Maximum 36,00 EUR / rental
Destroyed / damaged tyre 240 EUR / piece Replacement charge of tyre
Destroyed  /loss of documents / car's key 125 EUR / item Replacement charge
Destroyed  /loss of car's plate number (s) 24,00 EUR Replacement charge
Missing fuel 1,50 EUR / litre + 24 EUR refuelling fee

 

Other Rental Terms and Conditions

International One Way is not permitted. For unauthorized return of the vehicle outside of Country borders, renter will be charged for International One Way penalty in amount of 2400,00 EURO .

Value Added Tax (VAT) is 20% applied to total rental charges and is subject to change without prior notice. All charges stated in this document include VAT.

ICS “ACCES RENT A CAR” SRL

Blvd. Dacia 80/3

Chisinau Airport, Republic of Moldova

 

I hereby acknowledge being fully aware of the terms and conditions indicated in this document (front and back page), with which I promise to comply.

 Renter’s signature__________________________________________

 

published on 2016,04.28